Klíčové pojmy z médií v kontextu a komplexně
Sociální sítě: brána do světa bublin a algoritmů
Sociální sítě: brána do světa bublin a algoritmů play

Jak vypadalo první video, které se objevilo na youtube? Proč jsou sociální sítě plné nenávisti a hrubosti? Proč nám algoritmy vybírají příspěvky, které odpovídají našemu vidění světa? A co je vlastně cílem sociálních sítí?