Klíčové pojmy z médií v kontextu a komplexně
Rebeka Botková

Musím se přiznat, že jsem nikdy nepřemýšlela o tom, jaký je ten ideální ani kdo byl nejlepším prezidentem, ale s blížícími se volbami mi otázky ohledně nového prezidenta či prezidentky na mysli vytanuly. Dva lidé by jen těžko uvedli stejnou charakteristiku ideálního prezidenta nebo stejnou definice jeho funkce ve dnešní společnosti. Je to snad vůdce, vzor, hlava státu nebo představitel? Jaké hodnoty by měl zastávat a jakými kvalitami by měl oplývat?

Pro budoucí hlavu státu by funkce prezidenta neměla představovat jen krok na cestě ke slávě či vrchol politické kariéry. Mělo by to být poslání, pomoc nebo snaha změnit či zachovat svou zemi. Prezident by v sobě měl, tak jako ostatně každý z nás, mít vlastenectví, měl by být lidský, svědomitý, vzdělaný, pracovitý a spolehlivý. Měl by oplývat určitým charizma, aby v něm lidé vycítili sílu, oporu a aby nás všechny dobře reprezentoval, což je v dnešní době jednou z jeho hlavních funkcí. Mnozí lidé považují prezidenta převážně za představitele, někoho, kdo musí dobře zastupovat občany a zastávat jejich názory a hodnoty.

A jaký by prezident naopak být neměl? Neměl by to být někdo, kdo myslí jen na svou moc a sebereprezentaci, dělá ostudu své zemi, ignoruje problémy a požadavky běžných lidí, nespolupracuje se světovými společenstvími, kterých jsme součástí. Neměl by se bát nazvat lež lží a zlo zlem. Neměl by ignorovat právo na život v demokracii a zapomínat na obchranu menšin a slabších.