Klíčové pojmy z médií v kontextu a komplexně
Pozor na změněné fotografie, nenechte sebou manipulovat.
Pozor na změněné fotografie, nenechte sebou manipulovat. play

Jak se úpravou fotografie šíří nenávist, jak to bylo s Okamurovými svaly a jak nás matou jednoduchým výřezem fotografie. A opravdu T. G. Masaryk varoval lidi před tím, co se dočtou na internetu?