Klíčové pojmy z médií v kontextu a komplexně
Amálie Smolková

Byla nebyla jedna malá země a lidé, kteří v ní žili, byli hrdí na svého prezidenta. Byl to člověk na svém místě a svůj úřad bral jako své poslání a službu těm, kteří mu dali důvěru. Byl moudrý a inteligentní, pravdomluvný, čestný, cílevědomý a s patřičnou dávkou odvahy a empatie. Charisma mu stříkalo i z uší. Uměl vystupovat ve společnosti, neměl problém pohovořit s lidmi, protože si uvědomoval, že ať je to jak je to, je tu vlastně pro ně. Tak to bychom měli tu pohádku. Pohádka je pohádka a realita je realita. Ideální člověk stejně jako ideální prezident existuje stěží. Je mi srdečně jedno, jestli bydlí na Hradě, ve svém domě, bytě či kde. Jestli jezdí do práce autem, MHD nebo na kolečkových bruslích. Jestli je to muž nebo žena. Říká se, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží a to může být řečeno i o prezidentovi.

Co z toho plyne?

Že ty „pohádkové“ vlastnosti, které očekávám u hlavy státu, by měly být součástí našich životů. A pak je velká naděje, že z takové společnosti vzejde i dobrý prezident.